Vše, co by mohl váš host potřebovat

Podnikatelé v cestovním ruchu, hlavně hoteliéři a provozovatelé restaurací, se už delší dobu připravují na vstup ČR do Evropské unie. Příležitost k načerpání potřebných informací a inspirace nabídly veletrhy Alles für den Gast a Vinova, které se konaly souběžně ve Vídni ve dnech 25. - 28. dubna tohoto roku.

Tato tradiční přehlídka jídla a pití, ale také kuchyňské techniky, mrazících technologií, hotelového nábytku a pokojového zařízení se již stala pravidelným cílem odborníků a podnikatelů také z České republiky. Výhodou veletrhu Alles für den Gast, která jej odlišuje od většiny lokálních veletrhů, je zaměření pouze na odbornou klientelu. Vystavovatelé i návštěvníci si mohou být jisti, že naleznou pouze takové partnery, jejichž činnost je relevantní ke specializaci veletrhů.

Gastronomické spojení Evropy
V mnohaleté historii byl letošní ročník výjimečný ze dvou důvodů, které jsou těsně spojené. Konal se v předvečer vstupu deseti nových zemí do Evropské unie a znamenal čtvrtinové zvýšení návštěvnosti oproti předchozím ročníkům.

„Měli jsme dohromady 13 719 návštěvníků, což oproti roku 2003 znamená 25% nárůst a představuje nový rekord výstavy,“ uvedl Johann Jungreithmair, ředitel pořádající agentury Reed Exhibitions Messe Wien. Od roku 2001, kdy výstavy začala organizovat zmiňovaná společnost, se zvýšila návštěvnost o 84 %. Oproti loňskému roku se objevilo také více vystavovatelů v části, která se věnovala zařízení pro hotely a penziony.

Přiléhající veletrh Vinova představuje největší vinařskou přehlídkou v Rakousku, která byla i letos doprovázena degustacemi. Svou produkci prezentovalo přibližně 200 převážně rakouských vinařů.

Zejména díky letošním vstupu do Evropské unie se veletrhy Alles für den Gast a Vinova plně etablovaly jako místo pro  setkávání podnikatelů z východní a západní Evropy, což potvrdil zvýšený zájem účastníků. Letošní ročník byl navíc zajímavý z toho pohledu, že veletrhy byly umístěny do zcela nových výstavních hal, což si pochvalovala většina zúčastněných vystavovatelů i návštěvníků (příklady v přilehlých rámečcích).

Nespornou a již zmiňovanou výhodou veletrhů Alles für den Gast a Vinova je zacílení na potenciálního nebo stávajícího obchodníka. Vyznění výstavy můžeme velmi dobře porovnávat s obdobnými gastronomickými akcemi typu Víno & Destiláty (článek naleznete v tomto čísle) nebo veletrhy Horeca, popřípadě nové akce v českém výstavnictví s názvem G+H. Letošní ročník potvrdil, že vycestujete-li příští rok do Vídně ať již jako vystavovatel nebo návštěvník, shledáte se téměř výhradně s profesionály. Další a zdaleka ne poslední výhoda vídeňských veletrhů spočívá v osobě pořadatelské společnosti. Reed Exhibitions nabízí další akce gastronomického charakteru (například prestižní Equip´hotel v Paříži), a proto disponuje tolik potřebným know how.


Firma Stölner, GesmbH
Ernst Stölner, obchodní ředitel

Nové výstavní centrum je velmi moderní a velmi pěkné. Má velmi dobrou atmosféru a je předpokladem pro dosažení úspěchu na tomto veletrhu. Jsme zde velmi spokojeni, mj. díky tomu, na jaké návštěvníky je veletrh zaměřen. Máme zde velmi dobrou příležitost oslovit potenciálního zákazníka, a to je pro nás velmi důležité.

Firma Resch & Frisch
Günther R. Schwarz, obchodní ředitel
Kvalita a atmosféra v nových halách je velmi dobrá, ovzduší je pro všechny mnohem lepší. Veletrh tím hodně získal. Jsme také potěšeni strukturou návštěvníků a věříme, že v budoucnosti sem zavítá větší počet vystavovatelů a že se bude veletrh dále vyvíjet tímto pozitivním směrem. Plánujeme, že svou účast a aktivitu na veletrhu budeme dále prohlubovat.

Stanislav D. Břeň, redaktor gastronomie, hotelnictví, cestovní ruch
autorský text pro HOREKA 2004