Tour de France Gastronomique: Savojskou etapou za prožitkem vína a pokrmů

Poznání vína se prohlubuje s množstvím vychutnaných číší. Milovník vína však dobře ví, že zdaleka ne všechny skvosty vinařského trhu může v České republice vyzkoušet. Brněnská restaurace U Kastelána ve spolupráci se společností Sopexa připravila pro své hosty sérii akcí pod názvem Tour de France Gastronomique.

Jejich cílem je dovézt vína z různých vinařských oblastí Francie a nalézt k nim vhodné pokrmy, jež jsou charakteristické pro příslušné regiony. V několika dnech na přelomu letošního února a března se uskutečnila další etapa Tour de France Gastronomique. „Snažíme se prostřednictvím těchto akcí přimět hosty, aby vyzkoušeli různá vína a pokrmy, které pojí příslušnost k jednomu vinařskému regionu. Předem k jídlům vybíráme vína a na hostech je rozhodnutí, jaké kombinaci dají přednost,“ říká Hynek Vich, vinařský specialista firmy Sopexa, který stál u zrodu tohoto projektu.

Králík na švestkách a Pinot Noir
Zajímalo nás samozřejmě, jaké kombinace vín a pokrmů pořadatelé nabídli v etapě, která pomyslně protínala vinařskou oblast Savojsko. Tři menu obsahovala jídla ve čtyřech chodech a hostům byla nabídnuta za jednotnou cenu 800 korun. Během tří dnů, kdy akce probíhala, navštívilo restauraci U Kastelána 230 osob. „Jak jsem hovořila s hosty, velmi oceňovali samotnou myšlenku uspořádat takovou akci, kde mají možnost poznávat a vzdělávat se v tomto oboru. Velkým překvapením pro hosty bylo červené savojské víno Mondeuse,“ hodnotí akci majitelka restaurace Jitka Lempartová. Hlavním záměrem managementu restaurace je vyzkoušet reakce klientů na podobný druh aktivit, a tak chtějí pokračovat v sérii Tour de France Gastronomique a nabídnout hostům vína i pokrmy ze všech velkých vinařských oblastí Francie.

Z nabídnutého menu jsme vybrali pokrmy a sledovali jejich přípravu. Protože pětičlenný tým kuchařů pod vedením Michala Götha vařil pokrmy pro více hostů najednou, bylo třeba zejména maso připravit s předstihem. A to nejen je naložit 24 hodin předem, ale také tepelně opracovat. Před samotným podáváním se pouze ohřívalo, a příprava většiny pokrmů si tak vyžádala jen několik minut. Pokud by bylo jídlo určené pro hlavní chod objednáno „à la carte“, trvala by příprava od 30 do 45 minut. Průměrná hmotnost masa před podáváním činila 150 gramů.

Hosté ze studijních důvodů většinou ochutnávali k hlavnímu chodu všechna vína a hledali ideální kombinaci. „Ke králíkovi na švestkách jsem jim například doporučoval Pinot Noir. Lépe se to snoubí, protože aromatický nádech toho vína připomíná kandovanou, jemně kompotovanou švestku,“ komentuje na závěr Hynek Vich.

Stanislav D. Břeň

autorský text publikován v časopise HOREKA (2003)