Spojit bezpečnost a pohodlí hostů

Technický náměstek, technický manažer nebo chief engineer. Synonymická pojmenování pro osobu v hotelu, která má na starosti vše, co se týká technického vybavení, koordinace řemeslných profesí a v konečném důsledku kontakt s hotelovými hosty, kteří očekávají perfektní chod zařízení a občas potřebují asistenci technické rázu. O této profesi jsme si povídali s Vladimírem Pavlečkem, který působí v hotelu Radisson SAS Alcron v pozici chief engineer.

„Je to v podstatě správce budovy. Napůl pracujete pro majitele budovy a napůl pro provozovatele, kterým je v našem případě řetězec Radisson. Musíte velmi dobře vycházet s oběma stranami,“ říká Vladimír Pavlečko. Pozice zahrnuje koordinaci a komunikaci s jednotlivými složkami oddělení, které mají na starosti údržbu a chod budovy, bezpečnostní službu a částečně telekomunikační servis. Konkrétně jde o dohled nad efektivním využíváním komodit jako voda, plyn či elektřina, funkčností vzduchotechniky (do čehož dále spadá topení, chlazení a klimatizace), údržbou budovy počínaje střechou a vnější fasádou přes pokoje, kuchyně, restaurace, bar až po kanalizaci v garážích hotelu. Pro oddělení pracuje asi 30 lidí a je dále strukturováno do šesti sekcí. Pod čtyři dispečery, kteří v případě vyžádání služby ze strany hosta pracují jako technici, spadají další profese nebo činnosti. Systém rozdělení povinností je vázán jednak na určitá patra budovy a dále na konkrétní profese, se kterými přichází dispečer do kontaktu. Za účelem zabezpečení bezchybné informovanosti jednotlivých dispečerů o stavu či průběhu závad na úsecích, které spadají do jejich gesce, byl vybudován systém, který zajišťuje, aby se všechny doklady nebo zápisy dostaly k odpovědnému pracovníkovi.

Na této úrovni celé hierarchie pracovníků, kteří se zabývají technickým vybavením hotelu, figurují ještě building maintenance manager (manažer pro údržbu) a building security manager (manažer pro ostrahu). Pracovníci na těchto pozicích jsou rovněž odpovědní za řízení dalších úseků. Řadu technických profesí v duchu zásad outsourcingu vykonávají firmy dodavatelsky, což je pro hotel ekonomicky výhodnější. Na pokoj k hostům však zásadně docházejí zaměstnanci hotelu. Tito jsou také speciálně školeni pro komunikaci s klientem. Dispečeři, kteří rovněž docházejí na pokoj a provádějí drobnější práce, ovládají cizí jazyk na komunikační úrovni, aby byli schopni od hosta získat potřebné informace. Každý nový zaměstnanec navíc absolvuje tréninkový program Yes, I can (Ano, mohu), který zahrnuje základní situace, jež mohou vzniknout při práci v hotelu, a definuje žádané reakce ze strany zaměstnanců.

Když padne otázka na nejdůležitější aspekt práce Vladimíra Pavlečka, hovoří automaticky o penězích, které mu někdy svazují ruce více než technické obtíže spjaté s profesí. „Řetězec stanovuje rozpočet a v jeho rámci určuje finanční limit, do kterého se musíte vejít se všemi opravami, údržbou, a hlavně náklady na energie,“ říká Vladimír Pavlečko. Přitom přibližně 45–50 % celoročních financí, které jsou řetězcem určeny na technický chod, se vynakládá na elektřinu, plyn a vodu. Největší podíl z toho těchto výdajů tvoří elektřina (75 %). Nejnáročnější na spotřebu jsou kompresory na vyvíjení chladu pro klimatizační systém a kuchyňské spotřebiče, které jsou všechny na elektřinu. Dalších 12 % připadá na plyn a zbytek tvoří náklady na vodné a stočné. Tento typ výdajů se jen obtížně předjímá, přestože u plynu a odběru vody velmi silně souvisí s obsazeností hotelu. V případě elektřiny hraje důležitou roli venkovní teplota úzce související s počasím v daném ročním období. „Celková spotřeba elektřiny, vody a plynu je také silně závislá na struktuře objektu. My jsme na tom vcelku dobře díky tomu, že dům je poměrně malý, veřejných prostor zde není příliš a celá budova je dobře odizolovaná,“ dodává Vladimír Pavlečko. Kromě sledování a plánování odběru těchto základních komodit se z titulu své funkce také zaobírá dlouhodobou přípravou projektů především investičního rázu (viz rámeček Co nového čeká…). Funkce technického manažera v sobě zahrnuje také přípravu standardů, které určují chod hotelu. „Obecnou část manuálu dodává samotný řetězec. Na lokální úrovni jsme si definovali technické parametry jako pokojovou teplotu, teplotu užitkové vody, maximální čas určený k intervenci na pokojích, frekvenci preventivních prohlídek pokojů a technologií atd. Většina těchto nařízení je však zakotvena v legislativě, takže náš příspěvek k manuálu byl spíše v rovině organizační a kompetenční,“ dodává Vladimír Pavlečko.

Co nového čeká Radisson SAS Alcron Hotel?
V letošním roce bude vybudován nový systém bezdrátového připojení internetu ve společných prostorách hotelu. To znamená, že v jednotlivých pokojích bude namísto stávajícího připojení prostřednictvím telefonních linek a modemu implementován systém nazvaný Building Broadband Service Manager (BBSM), který akceptuje libovolnou konfiguraci ethernetové karty hostova počítače. „Host tak nemusí před připojením provádět žádné změny v konfiguraci svého počítače, čímž se zamezí potřebě přítomnosti kvalifikovaného technika a problémům hostů po návratu do kanceláře,“ vysvětluje Vladimír Pavlečko.

Za co je zodpovědný chief engineer v hotelu Radisson SAS Alcron:
-    plánování, průběh a kontrola údržby a oprav;
-    sestavování rozpočtu a efektivní využití přidělených finančních prostředků;
-    návrhy a realizace investic;
-    organizace a provádění inspekcí, revizí a ostatních legislativních předpisů;
-    jednání se státní správou (magistrát, policie, hasiči, hygiena…);
-    řízení spotřeby energií (elektřina, plyn, voda);
-    koordinace technických činností v návaznosti na potřeby ostatních oddělení hotelu;
-    vedení administrativních úkonů v rámci technické sekce;
-    výběr a řízení pracovníků pro engineering;
-    kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce;
-    definice, implementace a kontrola realizace security zajištění hotelu.

Technické vybavení pokojů hotelu Radisson SAS Alcron:
-    vzduchotechnika (topná a chladicí soustava);
-    televize v každém pokoji (standardní, systém distribuce filmů Pay TV, Video on demand, Playstation, internet);
-    dvě telefonní linky (paralelní zásuvka pro připojení přenosného počítače);
-    fax a CD přehrávač;
-    koupelna (vana, sprchový kout, toaleta, vodovodní baterie, fén);
-    bezpečnostní schránka;
-    minibar;
-    dveřní systém (magnetické karty);
-    protipožární technika (vodní rozprašovač, kouřový hlásič požáru).

Nároky na uchazeče o pozici chief engineer
-    vysokoškolské vzdělání (technické zaměření);
-    aktivní znalost anglického jazyka;
-    organizační a komunikační schopnosti.

Stanislav D. Břeň, redaktor
autorský text pro časopis HOREKA (2003)