Seminář ČBA: Jak diskutovat otevřeně

Seminář pedagogů odborných škol Čechy a Morava – tak se jmenovalo setkání České barmanské asociace, které se uskutečnilo v neděli 19. září v brněnském hotelu Voroněž. Sešlo se zde na 150 účastníků a teoretická část výkladu zaměřená především na soutěže se mísila s praktickými ukázkami přípravy nápojů, o nichž se referovalo.

Mohli bychom výše uvedeným skončit jako aktualitou o akci jednoho profesního sdružení. Kdo však navštívil toto v pořadí druhé odborné setkání seminářového typu a kdo zároveň promýšlí tendence a směry v české gastronomii (tedy i v barmanství), musel být nadšen. Byl totiž svědkem nebo přímým účastníkem diskusního střetu, který na českých konferencích nebo schůzkách profesních sdružení jen těžko zažijete. Přestože se to možná řadě jejich členů nelíbí Česká barmanská asociace se stále výrazněji projevuje nejen jako platforma sdružující a lobující ale také společenství lidí, kteří vynášejí ven rozpory uvnitř organizace či celého oboru samotného. Zmiňované setkání potvrdilo, že to činí otevřeně a bez obav za účelem upřímné (alespoň tak to pro nestranného účastníka těchto debat vypadá) snahy měnit klima v barmanské profesi k lepšímu.

Stop oficialitám
Mnozí učitelé, kteří působí v odborných vzdělávacích zařízeních, možná v Brně nabyli dojmu, že největší česká organizace sdružující barmany, je roztříštěna a neumí se domluvit ani v nejvyšších organizačních strukturách. Ostatně mnozí z učitelů na to během semináře upozorňovali. Domníváme se ovšem, že citlivý pozorovatel musel zaznamenat příznivý trend diskuse a ocenit, že čelní představitelé nekomunikují předem ujednaná a „vybroušená“ stanoviska, ačkoliv se o tento přístup jistě snaží. V dohadech o podobě barmanských soutěží, které byly deklarovaným předmětem semináře, bezděky diskutují o podobách oboru jako takového, preferovaných kvalitách pracovníků v gastronomii nebo přímo barmanů, o systému našeho odborného školství a jeho přístupu k žákům, o postavení hosta v české gastronomii či ve velmi obecné rovině o vztahu jednotlivce a jeho profese.

Pokud by ze zmiňovaného setkání nevzešlo nic jiného, je už skutečnost popisované veřejné a otevřené diskuse bez oficiálních stanovisek a uhlazeného vystupování jevem nezvyklým a znakem toho, že v ČBA působí barmani – osobnosti. Závěrem si nelze než přát, aby pod vlivem debat nezačali lidé stojící mimo ČBA vnímat tuto organizaci jako „spolek znesvářených“.

Stanislav D. Břeň, redaktor, copywriter, editor
psáno pro časopis HOREKA 2004
gastronomie, hotelnictví, cestovní ruch