Sachsenback se blíží

Když se řekne Sachsenback vybaví se většině kuchařů nebo pekařů odborný veletrh pekařského řemesla. Letos proběhne již třináctý ročník, který je zvláštní zejména díky nadregionální orientaci výstavy.

Přestože i v minulých letech přijížděli návštěvníci z okolních spolkových i zahraničních zemí, letošní oficiální vstup České republiky, Polska a Maďarska do Evropské unie potvrdil ambice veletrhu Sachsenback stát se akcí nejen zemského (tedy saského) charakteru. Dokonce Polsko bylo vybráno coby hlavní partnerská země a organizátoři si slibují, že do Lipska letos ve dnech 30. října až 1. listopadu 2004 přijede řada profesionálů z nově přistoupivších zemí. „Výběrem Polska jako naší letošní partnerské země dokumentujeme na jedné straně nadregionální význam veletrhu Sachsenback, ale zároveň se držíme zásady nehledět pouze do vlastního talíře, nýbrž být aktivní i mimo hlavní region Sasko,“ poznamenává Ulrich Kromer, ředitel pořadatelské společnosti Messe Stuttgart.
Také v Německu Sachsenback mění svou pověst výstavy regionálního rázu tím, že každoročně přitahuje více návštěvníků z Hesenska, Severního Bavorska nebo Dolního Saska. Sasko také představuje největší německou spolkovou zemi z hlediska počtu pekařských provozů, kterých bylo 1378 k 31. prosinci 2003. Druhé Durynsko (597 provozů), následované Braniborskem (490) nebo Saskem – Anhaltskem (465) tohoto počtu zdaleka nedosahují.
A na co se mohou vystavovatelé a návštěvníci těšit letos. Součástí celkové výstavy bude několik specializovaných výstav, které nabídnou náměty pro různé typy provozů. Příkladem může být cukrářská tržnice nápadů s tipy na výrobu cukrářských a pekařských výrobků. Po domečku z perníku „Pfefferkuchenhaus“, který byl tématem veletrhu Sachsenback 2002, bude letošní soutěž ve znamení Halloweenu. Cukrářská tržnice nápadů patří k veletrhu Sachsenback stejně jako pekařské fórum BÄKO-Backforum se svými akcemi, které určují nové trendy. Navíc budou představeny nové nápady ke klíčovým tématům snack, občerstvení a kavárna. „Na veletrhu Sachsenback chce svaz podnikatelům v pekařském a cukrářském oboru zprostředkovat rozsáhlou nabídku zaměřenou na všechny oblasti jejich činnosti. Ta zahrnuje nejen stav nejnovější techniky pro přípravu investic do produkce a odbytu, ale i ekonomickou stránku s odpovídající technikou pro vystavování objednávek, kontrolu poboček a vedení účetnictví,“ shrnuje Michael Wippler, zemský vrchní mistr saského zemského oborového svazu pekařského řemesla Saxonia.

Stanislav D. Břeň, redaktor gastronomie, pohostinství, hotelnictví, cestovní ruch

psáno pro HOREKA 2005