Poznejte spotřebitele svého vína

Na sklonku loňského roku realizovala společnost IBRS dotazování na téma víno. Průzkum byl reprezentativní podle rozložení populace v regionech v závislosti na pohlaví, věku a velikosti místa bydliště a poodkrývá některé zajímavé skutečnosti, které se váží ke konzumaci vína lokálními spotřebiteli.

Na otázku „Pijete víno?“ odpovědělo 58 % dotázaných kladně, přičemž mírně převažují ženy, z nichž pije víno 59 %. Muži se k této kratochvíli přihlásili z 56 %. Jako tento předpoklad se potvrdilo také jinými výzkumy potvrzované konstatování, že lidé pijí především červené víno. Z celkového objemu vypitého vína bylo podle respondentů 53 % právě červeného, 41 % bílého a pouze 2 % růžového. Srovnáme-li preference barvy vína, lze konstatovat, že muži tíhnou spíše k červenému, ženy mají raději bílé víno.

Výzkumná zpráva dále uvádí, že shodně téměř 35 % z dotazovaných, kteří pijí víno, preferuje suché a polosuché víno. Téměř 22 % respondentů nejčastěji konzumuje polosladké víno a sladké víno je preferováno 5 % dotazovaných. Pouze 4 % dotazovaných nevědí, jaké víno podle obsahu cukru nejčastěji pijí.

Nevím, jaké piji víno
Další série otázek sledovala, zda se při výběru konzumenti orientují podle kvality vína. V této souvislosti se potvrzují některé náznaky obchodníků s vínem i restauratérů, že kvalita začíná být upřednostňována. Téměř 30 % dotazovaných, kteří pijí víno, pije nejčastěji stolní víno. Jde především o muže věkové kategorie 40 – 69 let se stupněm dosaženého vzdělání vyučení a středoškolské. Téměř 24 % respondentů nejčastěji pije známková jakostní vína a téměř 22 % odrůdová jakostní vína. Známková jakostní vína pijí všeobecně nejčastěji respondenti ve věkové kategorii do 39 let, dotazovaní obvykle disponují nejnižšími čistými příjmy, studenti, ale také vysokoškolsky vzdělaní respondenti a spíše obyvatelé velkoměst.

Na odrůdová jakostní vína se zaměřují zejména muži ve věku 20 – 29 let, s nejvyššími čistými měsíčními příjmy, s vysokoškolským vzděláním a rovněž obyvatelé velkých měst. Zajímavým výsledkem v této části průzkumu je také zjištěný fakt, že 23 % dotazovaných neví, jaké víno podle jakosti nejčastěji pije. Odpověď „nevím, jaké víno podle jakosti nejčastěji piji“ zvolily především ženy, dále dotazovaní ve věku nad 69 let, důchodci a spíše dotazovaní se základním vzděláním.

Téměř 71 % dotazovaných, kteří pijí víno, nejčastěji konzumuje víno z Moravy. Více než 17 % respondentů dává přednost vínu z Čech a téměř 12 % dotazovaných respondentů dává přednost vínu ze zahraničí.

Frankovka vede
Největší oblíbenosti se těší odrůda Frankovka. Frankovka je oblíbena u téměř 15 % dotazovaných. Druhé místo patří odrůdě Modrý Portugal s 10 %. Téměř 10 % respondentů si potrpí na Cabernet Sauvignon a 9 % dotazovaných se hlásí ke Svatovavřineckému. Odrůda Müller-Thurgau dokáže oslovit téměř 7 % konzumentů vína, kteří ji zvolili jako nejoblíbenější víno. Mezi dále nejčastěji oblíbené odrůdy vína patří Veltlínské zelené (5 %), Ryzlink rýnský, Tramín červený, Muškát moravský, Rulandské bílé (shodně 4 %), Rulandské modré a Chardonnay (shodně 3 %).

Stanislav D. Břeň, redaktor – restaurace, hotel

autorský text pro HOREKA 2004