Má smysl postupovat společně

Restauratéři, hoteliéři, majitelé penzionů a barů, provozovatelé cestovních kanceláří a agentur se mají nadmíru dobře. Netrápí je zpřísněná legislativa v oblasti hygieny, nemusí přemýšlet o možnosti přeřazení některých služeb v pohostinství ze snížené do základní daně DPH, bezvýhradně přijímají nařízení vyhlášky č. 107/2001 Sb., nijak se neobávají vstupu České republiky do Evropské unie, nezdráhají se platit tzv. autorské poplatky v jakékoliv výši jakékoliv organizaci, která se prohlásí zástupcem autorů a umělců, nemají pocit, že jejich podnikání ovlivňuje hrozba teroristických útoků…

S výčtem bychom mohli pokračovat ještě dlouho, a stejně bychom se dostali k jedinému sdělení, které vše výše uvedené podtrhuje. Více než 90 % podnikatelů v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a cestovního ruchu necítí žádnou potřebu sdružovat se profesních organizacích typu HO.RE.KA., Národní federace hotelů a restaurací, Spolhost nebo Unihost.

Tento počet je tristní s ohledem na to, že rychle se měnící obor vyžaduje vlastnit kvalitní informace na jedné straně a přispívat k účinnému lobbování na straně druhé. Co si provozovatelé restaurací, hotelů a barů neprosadí na lokální úrovni, těžko mohou prosazovat ve sjednocené Evropě. Jedinou a účinnou cestou je překonat nedůvěru vůči společným aktivitám a postupům, která možná vychází ze zkušeností v předlistopadovém období, a začít dohromady prosazovat své oprávněné zájmy.

Čím dříve to podnikatelé pochopí, tím dříve se jim bude dařit lépe.