Konference HORECA 2003: Stále mnoho témat k řešení

Oblast HoReCa získává v České republice i v dalších evropských zemích na významu. Tento trend souvisí s posílením terciární sféry, tedy oblasti služeb. Společnost Incoma Consult, která dlouhodobě monitoruje stav pohostinství v České republice, připravila na letošek již třetí setkání provozovatelů restaurací, hotelů, barů, dodavatelů, profesních skupin a dalších subjektů, které dění v systému HoReCA ovlivňují. Mediálním partnerem konference, která se uskutečnila 30. října 2003 již tradičně v TOP Hotelu Praha, byl mj. časopis HOREKA.

Konferenci pravidelně pořádá Vysoká škola hotelová v Praze ve spolupráci s Národní federací hotelů a restaurací, Asociací HO.RE.KA ČR, sdružením UNIHOST a SPOLHOST. V představenstvu konference jsou i prezidenti Asociace cukrářů a kuchařů ČR, Asociace sommeliérů a České barmanské asociace. Na organizaci konference HORECA 2003 se finanční podporou podílely společnosti Kofola, Makro a Unilever.
Akce proběhla pod záštitou ministra pro místní rozvoj Pavla Němce, který se letošního ročníku rovněž zúčastnil. V úvodním bloku přednesl referát o představách jím řízeného ministerstva o dalším vývoji cestovního ruchu v České republice. V této části rovněž vystoupil zástupce České centrály cestovního ruchu, který hovořil o podpoře, kterou centrála směřuje do oblasti cestovního ruchu u nás i v zahraničí.

Výtky na adresu státu
Další referáty o trendech, které se projevují v oblasti HoReCA, přednesli Roman Vacho, prezident Národní federace hotelů a restaurací, a Mirka Luprichová, prezidentka HO.RE.KA ČR. Oba se ve svých referátech v různé míře a intenzitě vyjádřili kriticky na adresu státu v souvislosti s přehlíživým postojem státních orgánů k situaci v cestovním ruchu. Nepříznivý vývoj ovlivňuje několik faktorů, o kterých obšírněji hovořila zejména Mirka Luprichová. Týkají se například celosvětové hrozby terorismu a nemoci SARS a v důsledku toho poklesu zájmu o cestování. Na lokální úrovni podnikatelům v pohostinství nejvíce ztrpčují život stále zcela jasně nezodpovězené otázky stran sazby DPH. O aktuální situaci v této problematice jsme psali v minulém čísle časopisu HOREKA. V tomto vydání se zabýváme povinnostmi podnikajících subjektů, které se odvíjejí od tzv. autorského zákona, což byl rovněž významný bod referátu Mirky Luprichové. Z dalších významných osobností, které vystoupily v prvním bloku konference, jmenujme ještě Helenu Pískovskou, předsedkyni Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky. První část konference se nesla spíše v proklamativním duchu a všeobecně hodnotila stav oboru. V dalších dvou panelech přišlo na odborná témata, která budeme reflektovat v dalších vydáních časopisu HOREKA.

Význam oboru HoReCa stále roste
„Gastronomie a hotelnictví jako významné složky národního hospodářství i společenského života jsou na konferencích HORECA akcentovanou částí problematiky cestovního ruchu. Se zvyšováním životní úrovně roste nejen cestovní ruch a hotelnictví, ale i složka tuzemského stravování, jak ukazují podíly na prodeji potravin z Austrálie, USA a dalších zemí. Jde o vysoce kreativní obor, který se rozvíjí nejen tradicí, ale stálým hledáním nových cest a přístupů v širokém vějíři zdánlivě protichůdných hledisek, jako je individuálnost kontra racionalita výroby, zážitková gastronomie kontra rychlé stravování apod.,“ shrnuje význam konference Jiří Jindra, rektor Vysoké školy hotelové v Praze a zároveň předseda poradního senátu Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

Řečníci na konferenci poukázali a opětovně pojmenovali mnoho obtíží, které se u nás objevují v oblasti pohostinství a cestovního ruchu. Závěry konference by se měly promítnout v návrhy konkrétních řešení tak, aby dlouhodobě diskutované problémy vystřídaly na příští konferenci nová témata.

Stanislav D. Břeň, redaktor
autorský text pro HOREKA (2003)