Franchisingové koncepty

V tomto vydání poprvé přinášíme rubriku o franchisingu, ve které se chceme věnovat této problematice ze dvou pohledů – teoreticky a prakticky. Vždy byste zde měli najít krátké pojednání o franchisingu obecně (nyní o historii) a následně budou představovány jednotlivé franchisingové koncepty. Pro tentokrát jsme vybrali dva kavárenské řetězce – jeden fungující v tuzemsku a druhý, který zatím působí v zahraničí a usiluje o vstup na náš trh.

Několik slov o historii
Pojem „franchisa“ má své historické kořeny ve středověké Francii, kde se takto označovala privilegia udělovaná feudálem k výrobě nebo prodeji některých výrobků nebo provozování určitých obchodních činností. První vlnu moderního franchisingu zahájil v USA na počátku 20. století mohutný rozvoj automobilismu a cestování, kdy začaly vznikat sítě distributorů automobilů, provozovatelů čerpacích stanic, drugstorů a motelů právě na principech franchisingu. (Proto se slovo „Francoise“ vyslovuje anglicky jako /frančájz/ a franchising se vyslovuje jako /frančájzin/.) Po druhé světové válce se franchising prudce rozvíjel v USA v oblasti služeb v hotelnictví, restauračním stravování a zejména v rychlém občerstvení (např. McDonald´s) – a to ve spojení s intenzivním využíváním značek. V této zemi zůstal i nadále populární tzv. výrobkový franchising (např. Coca-Cola). Po „ropné“ recesi v sedmdesátých letech minulého století pomohl franchising vyřešit potíže mnoha individuálním vlastníkům malých a středních podniků a stal se populární metodou podnikání – nejen v USA. Rozšířil se z USA, kde je stále nejvíce zastoupen, do všech zemí světa; v Evropě je dnes nejvíce využíván v Německu, Francii a ve Velké Británii.

Il Caffé di Roma
Il Caffé di Roma nabízí atmosféru v tradičním italském stylu, aby si zákazník mohl užít nejen produktů kvalitní kávy, ale také doplňků jako čaj, čokoláda, „panini“, pečivo nebo zmrzlina.
Franchisor Lavazza Coffee Shops nabízí standardy a detailní manuál, který řeší záležitosti prodeje, vybavení, úrovně služeb, čistoty, reklamy, merchandisingu a celkového vzhledu. Všechny požadavky vycházejí ze snahy důsledně dodržet designové prvky, použité materiály a pravidla celkového konceptu. Držitel práv ke konceptu Il Caffé di Roma poskytuje podporu bezprostředně během otevření a po otevření, má zájem o další rozvoj prodeje produktu, sleduje úspěšnost dané provozovny a dokáže zajistit potřebné statistiky a školení pro personál.

Ideální kandidát pro uzavření smlouvy typu „Area Developer Agreement“ nebo „Master Agreement“ by měl mít zkušenosti a znalosti v podnikání, dostatečné finanční zdroje a také vlastnit nebo mít pronajaté nemovitosti, které by mohly být využity pro budování silné sítě dbající o budování profesionálního přístupu a podávání kávy. Franchisant na úrovni Area development by měl vlastnit minimálně 5 – 10, v případě tzv. master franchisy 20 – 50 provozoven. Master franchisant získává exkluzivitu pro území daného státu a také právo poskytovat subfranchisy. V závislosti na místních cenách by měl takový kandidát uvažovat o investici v rozmezí 180 000 – 240 000 euro pro provozovnu na hlavní třídě a přibližně 80 000 – 120 000 pro obchod kioskového typu. Výše vstupního poplatku se odvíjí z potenciálu trhu a dalšího rozvojového plánu. Pravidelné licenční poplatky činí zhruba 3 % z obratu vlastněných provozoven a 5 % z obratu provozoven, kterým master franchisant poskytuje sublicenci.

Ujednání typu Area Developer Agreement počítají s exkluzivitou pro danou oblast. Franchisor předpokládá tržní potenciál 5 a více provozoven a obdobné investiční požadavky jako v případě master franchisy. Jediný rozdíl spočívá ve výši licenčního poplatku, který je stanoven na 4 % měsíčního obratu v případě více než pěti přímo vlastněných provozoven.

„Hlavním kritériem pro nás je najít dostatečně silného partnera, který přijde s ambicióznějším projektem,“ říká Humberto Baruzzi z obchodního oddělení společnosti Lavazza Coffee Shops. Kavárenský koncept dosud v České republice ani v zemích střední a východní Evropy nenašel partnera pro spolupráci. Další informace můžete získat na www.lavazza.it

Značkové kavárny ILLY
Koncept značkových kaváren nabízejících sortiment káv ILLY vznikl, aby podpořil a prohloubil kulturu pití espresa a nápojů na bázi espresa. V současné době v České republice funguje koncept přizpůsobený místním poměrům (zejména pokud jde o design). Příští rok by se měla otevírat první kavárna z originálního konceptu IBC (illy bar concept), který je 100% dílem Italů. Všechny kavárny v České republice se zatím nacházejí v obchodních centrech, kde nejlépe plní svůj cíl propagace espresa, ale rozhodně to není žádná podmínka. Franchisor Le Patio International hledá lokality i v historických centrech měst. V České republice zatím funguje pět takových kaváren, šestá se otevírá za měsíc. V zahraničí působí několik desítek originálních, výše popsaných podniků.

Uzavírané dohody o franchise, mají standardní podobu, kdy franchisant může využívat plejády výhod, které mu společnost Le Patio International nabízí. Poplatek pro vstup do systému činí 100 000 korun, žádné další výdaje nabyvatel franchisy nemá. V rámci ujednání získává velké množství materiálních i nemateriálních statků, z nichž mezi nejdůležitější patří následující: design kavárny (výsledek práce architektů Le Patio International); pomoc při vybudování a zařízení provozovny (díky nadstandardním vztahům s dodavateli a interiérovými firmami je franchisor schopen dodat lepší ceny i kvalitu provedení); technologie na přípravu espresa; možnost získání prostoru pro kavárnu (zatím ve všech případech byly prostory získány od pronajímatelů díky aktivitě franchisora, resp. díky tomu, že pronajímatel – např. Tesco – preferoval ve své obchodní pasáži právě značkovou kavárnu konceptu); veškeré propagační předměty (loga, světelné boxy, zástěry, trika apod.); možnost zajištění výhodných obchodních podmínek u jiných dodavatelů (nealko nápoje a potraviny); školení personálu pro přípravu kávových a nejen kávových nápojů; poskytnutí barmana, resp. baristy pro první dny po otevření; možnost zaučení personálu provozovatele v jiných již fungujících kavárnách; know-how vedení kavárny, kontroly tržeb, vedení pokladny; pravidelné kontroly kvality nápojů i služeb atd.

„Výše zmíněnými body spolupráce nekončí, ale začíná. I během života kavárny její provozovatel využívá bezplatně našeho školícího systému. Dále využívá různých akcí, které připravujeme a budeme připravovat exkluzivně pro značkové kavárny,“ dodává Petr Mrázek ze společnosti Le Patio International. Závěrem je třeba podotknout, že vybudování kavárny je plně v režii jejího provozovatele, tzn. nabyvatele franchisy. Podrobnější informace hledejte na www.illy.cz

Stanislav D. Břeň, redaktor, copywriter, editor
psáno pro časopis HOREKA 2004
gastronomie, hotelnictví, cestovní ruch